Måndagen den 30 maj 2016
Vera och Veronika har namnsdag

Sök:

Länskarta

Jönköpings län

Klicka på ett län för att se nyheter därifrån.

Loggbok: Gotland 28 maj 2016 Anetté Larm Johansson
Landsbygdsriksdagen fortsätter, ämnet för dagen är Min värdegrund & Andras fördomar och Mångfald & Enfald

Missö 28 maj 2016 Bengt Almkvist

Ekar huggs på Visingsö

Raka höga ekar på Visingsö. Foto: Statens Fastighetsverk

På Visingsö har ett större ekbestånd, ägt av Statens Fastighetsverk, drabbats av skadeangrepp. Främst Frostfjärilen har skadat ekarna som inte har någon möjlighet att överleva. Därför avverkas dessa träd medan de som inte angripits får vara kvar.

Cirka tusen kubikmeter tas ned. Totalt rör det sig om 800 skadade ekar som måste tas ner. Det går bra att använda virket trots att ekarna drabbats av skadeangrepp. Det är bladen som äts upp och därmed klarar sig inte träden.

Ekskogen på Visingsö i Vättern är ett speciellt biologiskt kulturarv. Sedan 1830-talet har man odlat ek på Visingsborgs kungsgård. Från början var avsikten att trygga flottans behov av skeppsbyggnadsvirke, men när ekarna var färdiga att avverkas hade man sedan länge slutat med ek som byggnads material. Efter stormarna Gudrun och Per de nya avverkningarna fortsätter man nu med att plantera ek på Visingsö för kommande generationer.

Ekarna på Visingsö liknar inte "Sparbanksekar". För att passa för skeppsbyggeri var det viktigt att träden skulle bli höga och raka. Därför planterades gran och lärkträd mellan ekarna för att skugga stammarna och förhindra grentillväxt. Man var även noga med att stamkvista träden kontinuerligt.

Totalt skulle 125 hektar ek planteras varje år under 200 år var tanken. Klimatet, jordmånen och närheten till vatten gjorde Visingsö till en perfekt plats för ekodling. Omkring 300 000 ekar planterades i en första etapp.

År 1975 var de första ekarna färdiga att avverkas. Då chefen för marinen fick meddelandet om att virket var färdigt för avhämtning blev han dock tvungen att tacka nej. Ekvirket från Visingsö kom därför aldrig att användas för sitt ursprungliga syfte.

Idag är det andra användningsområden som gäller. Bland annat har ekgolv levererats till renoveringen av parkettgolven på Stockholms slott. Fasaden på museet i Gamla Uppsala är klädd med Visingsöek och ek från Visingsö har även levererat ek till Mackmyra destilleris whiskytunnor. Dessutom har föreningen Vittfarnes senaste båtbygge - en vikingabåt som ska segla till Canada i vinlandsfararnas kölvatten - en kölstock av ek från Visingsö.

Källor: Tidningen Jordbrukaren, Statens Fastighetsverk

 


Annonser

824   Producent: Nordlindh & Ullman AB