Tisdagen den 3 mars 2015
Gunborg och Gunvor har namnsdag

Sök:

Länskarta

Hela Sverige

Klicka på ett län för att se nyheter därifrån.

Loggbok: 2 mars 2015
Är det en tidig vår - eller? Is- och snöfritt sedan månader, ändå kom första grågässen till Missjö i Sankt Anna först i lördags.

Missjö 2 mars 2015 Bengt Almkvist

Gränser i havet

Med tanke på det aktuella intresset för att hålla ordning på alla öar i landet noterar Skärgårdsbryggan att även havets yta får sin uppmärksamhet. Regeringen tillsatte 2011 en utredning för att se över de svenska baslinjerna och de olika gränsreglerna till havs med modern teknik. Havsgränsutredningen är nu klar och har i februari lagt fram sitt betänkande ”Gränser i havet” (SOU 2015:10).

Utredningen har bland annat haft i uppgift att föreslå ”en optimal reviderad baslinjesträckning”. Det läser vi som en målsättning att göra Sverige så stort som möjligt under ordnade förhållanden. 

Helt riktigt lägger utredaren fram förslag till uppdaterade baslinjer längs kusten, och en därtill anpassad territorialgräns 12 sjömil ut i havet. Baslinjerna dras mellan punkter som man lokaliserat vid lågvatten. Man har dessutom tagit hänsyn till landhöjningen och utgår från ett lågvatten på -0,5 meter. Tänk om man fick göra det när man ska räkna gränsen upp på land för ett strandskyddsärende! 

Men trots ansträngningarna skiljer sig de nya baslinjerna endast marginellt från de nuvarande.

Inrättandet av en svensk angränsande zon

En nyhet är att man föreslår att Sverige ska inrätta en 12 sjömil bred ”angränsande zon” längs kusten utanför de 12 sjömil som territorialhavet redan omfattar. Allt i enlighet med ett FN beslut. Totalt blir det därmed 24 M där man kan får göra kontroller kring tullar, skatter, invandring eller hälsoskydd. 

Sverige skulle också få rätt att skydda det marina kulturarvet inom denna angränsande zon, en möjlighet som saknas i dag.

Gränsen inåt, mellan allmänt och enskilt vatten

Utredningen innehåller också en analys av statens rätt till allmänt vatten i havet och i de stora sjöarna. Man går också igenom lagen från 1950 om vilka regler som gäller för att bestämma gränsen mellan enskilt och allmänt vatten. Man anser att dagens rättsläge ska klargöras genom att slå fast att det är regeringen som beslutar om rätten att använda allmänt vatten och även möjlighet att ta betalt för upplåtelse av denna rätt.

En intressant notering är att när det gäller att fastställa gränsen för statens vatten, in mot enskilt vatten, då ska man utgå från nollnivån vid mätningar. Man kanske ska vara glad att det inte står 0,5 m högvatten!

Källa: Riksdagen

Skriv utTipsaKommentera(0 kommentarer)

Annonser

568   Producent: Nordlindh & Ullman AB