Lördagen den 13 februari 2016
Agne och Ove har namnsdag

Sök:

Länskarta

Hela Sverige

Klicka på ett län för att se nyheter därifrån.

Loggbok: Missjö 10 februari 2016 Bengt Almkvist
Nu både bär det och brister i Sankt Anna. Hemma vid ön och bryggorna är det 15 cm stark is och båtarna är infrusna. Men på fjärden mot fastlandet är det öppet vatten. Så varken båt eller skoter fungerar. Tur att Östgötatrafiken satsade på svävare.

Missjö 10 februari 2016 Bengt Almkvist

Sjöfartsverket rustar militära sjömärken

Foto: Sjöfartsverket

Under 2014 ingick Försvarsmakten och Sjöfartsverket i ett samarbete för att rusta upp militärleder runt om i Sverige. Arbetet har omfattat att återställa och avveckla sjömärken som har börjat förfalla. Efter tre års samarbete har man nu valt att förlänga arbetet åtminstone till 2020.

Längs den svenska kusten finns det militärleder sedan lång tid. Under 2000-talet aktualiserades frågan om de militära sjömärkena skulle finnas kvar eller inte. De krävde allt mer underhåll. 2009 tog man beslut om upprustning.

-”Man får inte enbart förlita sig på satellitnavigeringssystem, utan vi måste alltid planera för ett reservsystem. Därför fanns behovet att ha kvar militärlederna och vi tog beslutet att rusta upp dem”, säger Staffan Littorin, nautisk handläggare vid Marinavdelningen.

2014 tecknades ett avtal med Sjöfartsverket om att utföra arbetet. Man har nu valt att förlänga samarbetet. Bedömningen är att det kommer ta ytterligare tre år att rusta upp samtliga leder. 

I dagsläget finns det 400 leder. Av strategiska skäl ska runt 100 av dessa återställas och 300 avrustas. Märken, båkar och kummel tas bort så att de inte utgör en risk för tredje man.

Hela kusten från Haparanda till Strömstad berörs. 

Källa: Sjöfartsverket


Annonser

699   Producent: Nordlindh & Ullman AB