Logotype

Torsdagen den 17 april 2014
Elias och Elis har namnsdag

Sök:

Länskarta

Västra Götalands län

Klicka på ett län för att se nyheter därifrån.

Runmarö 14 april 2014 Göran Stenstrand

Nidingens nyrestaurerade lanterniner flygs tillbaka

Dubbelfyrarna på Nidingen, Sveriges äldsta fyrplats, blev i slutet av förra året tillfälligt av med sina lanterniner. Sedan dess har Statens fastighetsverk (SFV) låtit lanterninerna genomgå en omfattande restaurering på en verkstad i Göteborg. Lanterninerna, som demonterats ner i minsta detalj, har tagits väl om hand. Och om vädret är fint flygs de nu färdigrestaurerade lanterninerna tillbaka till Nidingen med hjälp av en helikopter onsdagen den 16 april. 

Enligt planen 

Restaureringen av de båda lanterninerna, som i normala fall pryder sin plats på dubbelfyrarna på Nidingen – Sveriges äldsta fyrplats – har gått enligt plan. Efter det dramatiska helikopterlyftet som ägde rum i november i fjol transporterades lanterninerna till en verkstad i Göteborg. Här har de försiktigt demonterats ner i minsta detalj och alla delar har setts över. De sämsta delarna har SFV varit tvungna att byta ut mot nytillverkade ståldelar men större delen har restaurerats.

Lagats

  • Vi har gått ytterst noggrant tillväga. Allt dåligt material på lanterninerna har lagats och till viss del även bytts ut. Vår utgångspunkt har varit att bevara så mycket som möjligt, att t ex inte byta ut det vackra koppartaket utan att istället försöka löda ihop skarvar och skador. Det är ett skickligt hantverk som gjorts och jag är mycket nöjd med resultatet, säger Pär Färdmo, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Grå kulör

Efter att stålrestaureringen var klar har Statens fastighetsverk låtit måla lanterninerna i samma gråa kulör som de hade tidigare. Blir vädret bara klart och stabilt kommer helikoptern, som ska föra hem lanterninerna till Nidingen, att lyfta onsdagen den 16 april kl 10.00.

Svårt lyft

- Det är inget lätt lyft att göra så självklart är det ett spännande arbete att följa. Väl ute på Nidingen ska lanterninerna sänkas ner till sin ursprungliga plats på fyrarna och svetsas fast, säger John Ödman, biträdande förvaltare på Statens fastighetsverk.

När lanterninerna åter är på plats kommer de att förses med nya glas.

Kortfakta fyrarna

Nidingen är Sveriges äldsta fyrplats, belägen i ett område på västkusten som i alla tider ansetts utgöra en fara för sjöfarten på grund av sina mer eller mindre osynliga rev. Redan på 1600-talet byggdes här den första dubbla fyranordningen som under årens lopp byggts ut och förbättrats med modern teknik. Fyrarna har hittills underhållits löpande på plats senast 1992-1993, då en omfattande renovering gjordes. 2013 bedömde Statens fastighetsverk att lanterninerna var så påverkade av väder och vind att de var i behov av en större restaurering. Renoveringen påbörjades i november 2013 och avslutades i april 2014.

De nuvarande dubbelfyrarna är uppförda 1834. Fyrarna består av huggen gråsten hämtad från Varbergs fästnings raserade murar. 1846 byggdes fyren om till sitt nuvarande utseende, det var också då dagens lanterniner kom på plats. Fyrarna fick sedan lysa till 1946 då de ersattes av en ny 24 meter hög fyr, placerad intill de gamla. Nidingens vackra dubbelfyrar är statliga byggnadsminnen sedan 1935.

Källa och foto: Statens Fastighetsverk

Skriv utTipsaKommentera(0 kommentarer)

Annonser

556   Producent: Nordlindh & Ullman AB