Logotype

Fredagen den 24 oktober 2014
Eilert och Evert har namnsdag

Sök:

Länskarta

Hela Sverige

Klicka på ett län för att se nyheter därifrån.

Runmarö 28 juni 2012 Göran Stenstrand

"Bättre båttrafik sommartid till Trossö"

Bättre kommunikationer, och mer samhällsservice. Det var några av åsikterna Hasslöborna framförde när kommunen fanns på plats för att diskutera skärgårdens framtid.

Skriv utTipsaKommentera(0 kommentarer)

Öar och kust

2014-10-24

> Underrättelseoperationen avslutad

> Döda örnar hittade i kalkbrott

> Sommarturismen het i Höga Kusten och länet 

> Tillåtet att fortsätta klippa gräset inom strandskyddsområde

> Varning för höga vattenflöden

> Ytterligare utvidgning av strandskyddet

> Fiskare anmäld  sköljer löjrom i container

> Kustbevakningen drar tillbaka varsel

2014-10-22

> Samrådsyttrande över förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om direktstöd.

> Senaste nytt från SIKO

> Betänkandet Bredband för Sverige in i framtiden.

> Skärgårdsbor vill ha fler kollektiva båtlinjer

> Regeringen ser över glesbygdsstöd till butiker

> Hundraårig ål flyttar till museum

> Fiskeprofiler föreläser i Umeå

> Underrättelseoperationen i Stockholms skärgård

2014-10-20

> Gräsöfonden delar ut Kulturmarkspris

> Försvarsmakten konstaterar trolig undervattensverksamhet

> Möt stiftelsens tillsynsman Anders Aronsson

> FÖRELÄSNING: Landstigning av trupper

> Next Stop Small Islands

> Kor i naturvårdsprojekt i skärgården

> Hur man upphandlar skärgårdstrafiken

> SRF har svarat på remiss ang nya föreskrifter om yrkesfiskelicens och tillstånd för yrkesmässigt fiske

Annonser

800   Producent: Nordlindh & Ullman AB